Biały Ozyrys LTHO – 6

110,00 

Rak odbytu i odbytnicy, guzy odbytu.
Rak okrężnicy.
Rak skóry, wykwitowe zapalenie skóry.
Rak gruczołu krokowego, prostata w pełnym zakresie.
Rak macicy, mięśniaki, torbiele.
Rak sromu.
Rak pęcherza moczowego.