CENTRUM RADIESTEZYJNEJ PROFILAKTYKI
ZDROWOTNEJ I HOMEO-FARMAKOPUNKTURY®

"KARNAK" s.c.

Numer konta:
PKO BP O/Zabrze
61 1020 2401 0000 0802 0042 8102