Biały Ozyrys LTM – 12

40,00 

Emitor ten działa przeciwzapalnie i przeciwbólowo likwidując przy tym gorączkę wewnętrzną. Ponadto przedłuża czas krwawienia.
Biorąc powyższe pod uwagę emitor LTM-12 stosujemy w przypadku:
reumatoidalnego zapalenia stawów pochodzenia reumatycznego,
chorób zwyrodnieniowych stawów, zwłaszcza połączonej z osteoporozą.
Współdziałamy wtedy z emitorami Ca, P, F, Mumio.
zespołów bólowych w związku ze stanami zapalnymi korzonków nerwowych,
rwy kulszowej.
Emitor ten stosujemy nawet w przypadkach , kiedy powstało już uczulenie na wiele leków związanych z leczeniem w/w chorób.