Biały Ozyrys TFX

50,00 

Energia tego emitora powoduje zwiększenie odporności immunologicznej ustroju, prowadzi do wzrostu limfocytozy. Hamuje proces autoagresji zmniejszając ujemne skutki związane ze stosowaniem leków cytostatycznych i immunosupresyjnych w układzie krwiotwórczym. Energia tego emitora jest w synergizmie z estragenami i niektórymi hormonami przysadki. W zależności od potrzeby wykazuje ona działanie antagonistyczne wobec hormonów kory nadnerczy w zakresie ich wpływu na układ limfatyczny i szpik kostny. Emitor TFX stosujemy przede wszystkim w chorobach charakteryzujących się niedoborem immunologicznym. TFX stymuluje układ immunologiczny w chorobach nowotworowych. Działa także w przewlekłym zapaleniu wątroby, chorobach mózgu i rdzenia kręgowego. Stosuje się go także w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów, zaburzeniach polekowych lub po naświetlaniach rtg.

Ogólnie więc można przyjąć, że emitor ten stosuje się w przypadkach:
chorób układu kostnego,
chorób wątroby,
braku odporności immunologicznej,
nowotworów,
zaniku nerwu wzrokowego,
różnego rodzaju guzów,
porażenia mózgowego,
zespołu Downa (Mongolizm).

Uwaga: jeżeli zajdzie konieczność działania tym emitorem na kobietę w ciąży należy pamiętać, że właściwy skutek osiągniemy wtedy jeśli emitor będzie działał w układzie stacjonarnym lub uruchamianym z ręki, ale tylko przez kobietę ciężarną.