Biały Ozyrys LTN – 5

40,00 

Stosuje się w przewlekłej i ostrej schizofrenii, szczególnie w stanach pobudzenia ruchowego. Emitorem tym można opanować podniecenie manii. W czasie leczenia dodatkowo stosować emitor z magnezem i litem.
Całkowicie wykluczyć używanie alkoholu. Chorzy z tego typu chorobą nie powinni prowadzić pojazdów samochodowych, jak również obsługiwać maszyn szczególnie z niebezpiecznymi częściami wirującymi.