Biały Ozyrys TB – Tarczyca bajkalska

40,00 

Działanie przeciwbakteryjne, przeciwgrzybicze, przeciwwirusowe, hepatoprotekcyjne (ochrona wątroby), przeciwstresowe. Hamuje rozwój m.in. gronkowca, Bacillus subtilis (gram dodatnia bakteria), Escherichia coli – pałeczka okrężnicy ( gram ujemna bakteria). Wspomaga odnowę komórkową, zwłaszcza w obrębie skóry oraz redukuje przebarwienia wynikłe z nadmiernego opalania się (chroni przed promieniowaniem UV). Chroni kolagen i elastynę przed niekorzystnymi zmianami.. Spowalnia procesy starzenia, przywraca naturalną sprężystość i elastyczność, poprawia ogólny stan skóry, Jest silnym anty­ok­sy­dan­tem, łago­dzi podraż­nie­nia, stany zapalne i aler­giczne. Bardzo ważne dzia­ła­nie tej substan­cji to zapo­bie­ga­nie uszko­dze­niom łańcu­chów DNA. Przeprowadzane badania wyka­zały jeszcze jedną super w­ła­ści­wość bajka­liny: zdol­ność prze­dłu­że­nia życia komórki o ok. 10%. Proces starze­nia zostaje spowol­niony.