Trwają zapisy na Kurs Radiestezji Terapeutycznej

Trwają zapisy na Kurs Radiestezji Terapeutycznej
Io  

który odbędzie się w dniach 

   21 – 22 maj 2024 r.

                                                                                                       

w godzinach 16.00 – 21.00
w Zabrzu
koszt 400 zł

Trwają zapisy na Kurs Radiestezji Terapeutycznej
IIo 
który odbędzie się w dniach:

14 – 15 maj 2024 r. 

w godzinach 16.00 – 21.00 
w Zabrzu

koszt 450 zł

 

           

Planowany termin  I sesji kursu zawodowego
10 – 16 czerwiec 2024 r.
Warunkiem uczestnictwa jest wpłata zaliczki w wysokości 500 zł do 10.05.2024 r. na adres firmy lub konto PKO BP S.A. O/Zabrze 61 1020 2401 0000 0802 0042 8102.

W przypadku  rezygnacji z udziału w kursie na mniej niż 14 dni przed rozpoczęciem

zaliczka nie będzie zwracana.