Trwają zapisy na Kurs Radiestezji Terapeutycznej

Trwają zapisy na Kurs Radiestezji Terapeutycznej
Io  

który odbędzie się w dniach 

   21 – 22 listopad 2023 r.

                                                                                                       

w godzinach 16.00 – 21.00
w Zabrzu
koszt 300 zł

Trwają zapisy na Kurs Radiestezji Terapeutycznej
IIo 
który odbędzie się w dniach:

2023 r. 

w godzinach 16.00 – 21.00
w Zabrzu

koszt 400 zł

 

           

Planowany termin  III sesji kursu zawodowego
06 – 12 listopad 2023 r.
Warunkiem uczestnictwa jest wpłata zaliczki w wysokości 0 zł na adres firmy lub konto PKO BP S.A. O/Zabrze 61 1020 2401 0000 0802 0042 8102.

W przypadku  rezygnacji z udziału w kursie na mniej niż 14 dni przed rozpoczęciem

zaliczka nie będzie zwracana.