Biały Ozyrys NN – 3

40,00 

Niedokrwienie naczyń mózgowych, urazy czaszki, choroby oczu pochodzenia naczyniowego.
Zaburzenia krążenia obwodowego kończyn dolnych (chromanie przestankowe).