Biały Ozyrys LTN – 11

40,00 

Energia powyższego emitora działa na cysty i odporne postacie pełzaka czerwonki, jak również na wiciowce. Działa też na drobnoustroje Gram-dodatnie, jak i Gram-ujemne.
Biorąc powyższe pod uwagę stosuje się:
w ostrej i przewlekłej czerwonce pełzakowatej, jak również w zakażeniu wątroby pełzakami,
w lambliozie,
w biegunkach zakaźnych.