ZEBRANIE

Dzień dobry,

Zabrze, dnia 14.03.2023 r.

 

Zawiadomienie

 

 

Informujemy, że w dniu 30.03.2023 r. /tj. czwartek/ w Zabrzu ul. Św. Floriana 9

o godz. 16,00 odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Śląskiego Stowarzyszenia Różdżkarzy

 

Porządek zebrania:

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Przyjęcie sprawozdania finansowego za rok 2022
  3. Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia
  4. Udzielenie Zarządowi absolutorium
  5. Wolne wnioski
  6. Zakończenie zebrania