Zawiadomienie

Zawiadomienie

Informujemy, że w dniu 12.03. 2020 r. /tj. czwartek/ w Zabrzu ul. Św. Floriana 9 o godz. 16,30  odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Śląskiego Stowarzyszenia Różdżkarzy

Porządek zebrania:

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Przyjęcie sprawozdania finansowego za rok 2019 i udzielenie Zarządowi absolutorium
  3. Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia
  4. Wolne wnioski
  5. Zakończenie zebrania

 

W razie nieobecności na zebraniu prosimy o wypełnienie załączonego pełnomocnictwa i przesłanie podpisanego oryginału na adres Stowarzyszenia w Zabrzu.