Zawiadomienie

Zabrze, dnia 15.03.2021 r.

Zawiadomienie

Informujemy, że w dniu 30.03. 2021 r. /tj. wtorek/ w Zabrzu ul. Św. Floriana 9

o godz. 16,30 odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Śląskiego Stowarzyszenia Różdżkarzy

 

Porządek zebrania:

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Przyjęcie sprawozdania finansowego za rok 2020 i udzielenie Zarządowi absolutorium
  3. Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia
  4. Wolne wnioski
  5. Zakończenie zebrania

 

W razie nieobecności na zebraniu prosimy o wypełnienie załączonego pełnomocnictwa i przesłanie podpisanego oryginału na adres Stowarzyszenia w Zabrzu.

 

Przypominamy o uregulowaniu składek członkowskich

gdyż wg Statutu Stowarzyszenia Rozdz. III § 5 pkt 1 b następuje skreślenie z listy członków uchwałą Zarządu Oddziału z powodu nie płacenia składek członkowskich za okres przekraczający jeden rok mimo pisemnego upomnienia.

Niniejsze zawiadomienie jest jednocześnie wezwaniem do uregulowania zaległych składek.

Wysokość składki od 01.01.2013 wynosi 80 zł/rok

Składkę można zapłacić w siedzibie Stowarzyszenia lub przelewem na konto bankowe Śląskiego Stowarzyszenia Różdżkarzy:
40 1240 4849 1111 0000 5342 9160

Close Menu
×

Koszyk

Klauzula informacyjna dla kontrahentów zgodnie z art. 13 RODO.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

1) Administratorem Twoich danych osobowych jest prowadzący działalność gospodarczą KARNAK s.c. z siedzibą w ul. Św. Floriana 9, 41-800 Zabrze

2) W przypadku pytań związanych z przetwarzaniem danych, zachęcamy do kontaktu: adres email: karnak@karnak.pl lub listownie na adres siedziby przedsiębiorstwa ul. Św. Floriana 9, 41-800 Zabrze.

3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji postanowień zawartych umów , otrzymanych i składanych zamówień na podstawie i zgodnie art. 6 ust 1 pkt b RODO oraz w celu wystawienia i eksploatacji faktur , na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze zgodnie z art. 6 ust 1 pkt c. Podanie danych niezbędnych do wystawienia dokumentu sprzedaży – faktur jest wymogiem ustawowym.

4) Odbiorcą Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, podmioty uczestniczące w realizacji zlecenia.

5) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 lat na podstawie art. 86 Ordynacji podatkowej i mogą być przetwarzane do momentu ustania przetwarzania w celach analityki oraz planowania biznesowego w oparciu o art. 6 ust 1. lit. f RODO (prawnie usprawiedliwiony interes administratora);

6) Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie .

9) Macie Państwo prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – RODO

10) Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.