Zawiadomienie

Zabrze, dnia 15.03.2021 r.

Zawiadomienie

Informujemy, że w dniu 30.03. 2021 r. /tj. wtorek/ w Zabrzu ul. Św. Floriana 9

o godz. 16,30 odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Śląskiego Stowarzyszenia Różdżkarzy

 

Porządek zebrania:

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Przyjęcie sprawozdania finansowego za rok 2020 i udzielenie Zarządowi absolutorium
  3. Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia
  4. Wolne wnioski
  5. Zakończenie zebrania

 

W razie nieobecności na zebraniu prosimy o wypełnienie załączonego pełnomocnictwa i przesłanie podpisanego oryginału na adres Stowarzyszenia w Zabrzu.

 

Przypominamy o uregulowaniu składek członkowskich

gdyż wg Statutu Stowarzyszenia Rozdz. III § 5 pkt 1 b następuje skreślenie z listy członków uchwałą Zarządu Oddziału z powodu nie płacenia składek członkowskich za okres przekraczający jeden rok mimo pisemnego upomnienia.

Niniejsze zawiadomienie jest jednocześnie wezwaniem do uregulowania zaległych składek.

Wysokość składki od 01.01.2013 wynosi 80 zł/rok

Składkę można zapłacić w siedzibie Stowarzyszenia lub przelewem na konto bankowe Śląskiego Stowarzyszenia Różdżkarzy:
40 1240 4849 1111 0000 5342 9160