Kurs zawodowy

Kurs zawodowy przygotowujący do prowadzenia pełnej profilaktyki zdrowotnej wg. metody Homeo-Farmakopunktury© (program autorski) łącznie z zabezpieczaniem wszelkich obiektów przed promieniowaniem geopatycznym.

Termin I sesji 06 – 12 czerwiec 2022 r.


W programie kursu m.in.:
– oczyszczanie organizmu za pomocą emitorów Biały Ozyrys (pełna gama schorzeń),
– techniki relaksacyjne,
– badania terenów i obiektów przed szkodliwym działaniem promieniowania geopatycznego, siatki szwajcarskiej itp.,
– podstawy anatomii,
– podstawy radiestezyjnej oceny stanu zdrowia,
– metody wspomagające m.in. terapie Hopi.

Kurs kończy się egzaminem teoretycznym i praktycznym. Absolwenci kursu otrzymują dyplomy, zaświadczenia na drukach MEN o przyuczeniu do zawodu radiesteta. Istnieje możliwość współpracy jako autoryzowani przedstawiciele Centrum KARNAK. Kurs ten jest również przygotowaniem do zdawania egzaminów czeladniczych w IZBACH RZEMIEŚLNICZYCH.
Będzie również możliwość uzyskania dyplomu CONE MASTER.

Całość zawiera się w 3 tygodniowych sesjach wyjazdowych na przestrzeni ok. 6 miesięcy. Kurs będzie odbywał się w pensjonacie na terenie Polski południowej w miejscowości Pyzówka k/Nowego Targu. Koszt kursu 1950zł – każda sesja (zakwaterowanie i wyżywienie w cenie kursu).

Warunkiem uczestnictwa jest wpłata zaliczki w wysokości 500 zł na adres firmy lub konto PKO BP S.A. O/Zabrze 61 1020 2401 0000 0802 0042 8102. do dnia 15 maj 2022 r.

W przypadku  rezygnacji z udziału w kursie na mniej niż 14 dni przed rozpoczęciem
zaliczka nie będzie zwracana.

 

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA