Biały Ozyrys Miedź – Cu

40,00 

Współdziała z żelazem w utrzymaniu homeostazy wewnątrzustrojowej. Działa przeciwnowotworowo. Przyswajalność miedzi zmniejsza wysoka zawartość cynku, molibdenu i siarki, a więc w tym przypadku należy dodatkowo stosować takie emitory jak żelazo w przypadku cynku oraz mangan w przypadku molibdenu i selen w przypadku siarki, a dopiero stosować miedź. Miedź wchodzi w skład witamin oraz enzymów utleniających. U ludzi dorosłych niedobór miedzi może wiązać się jedynie z niedokrwistością. Miedź niezbędna jest przy syntezie hemoglobiny, niezbędna do wytwarzania czerwonych krwinek. Bierze udział w tworzeniu kości. Najogólniej można przyjąć, że emitor ten działa oczyszczająco na tkankę miękką. Likwiduje kamicę nerkową i moczową, skuteczny jest we wszelkiego rodzaju newralgiach. A więc działa oczyszczająco na wszystkie choroby związane z tkanką miękką. Oczywiście emitor ten, jak i wszystkie inne są z drewna. Różne gatunki drewna liściastego stosuje się na różne emitory, ale to nie jest tematem tego opracowania jak również tematem opracowania nie jest konstrukcja więc ją pomijamy. Przypominam tylko raz jeszcze, że w tego typu emitory należy zaopatrywać się w punktach autoryzowanych, co gwarantuje właściwy zakup. Wszystkie nabywane od osób przygodnych, nawet gdyby były placówki handlowe nieautoryzowane, kupujący robi to na własne ryzyko.