Biały Ozyrys LTP – 10A

40,00 

Zastosowanie: kamica moczanowa.
Dobrze jest stosować w czasie radio czy chemioterapii nowotworów.
Stosuje się także w leczeniu padaczki.