Biały Ozyrys LTNE – 2

40,00 


Emitor ten znajduje zastosowanie w zespołach depresyjnych endogennych (powstających wewnątrz organizmu) jak i psychogennych (zewnętrznych powstających w psychice spowodowany zjawiskami psychicznymi), często przebiegających z zachowaniem psychoruchowym. Znajduje także zastosowanie w przypadku bulimii (nadmiernej potrzebie jedzenia). W przypadku alkoholizmu i zespołu natręctw należy najpierw uzyskać zgodę leczonego.