Biały Ozyrys LTM – 11B

40,00 

Ten emitor znajduje zastosowanie w komorowym i nad komorowym zaburzeniu rytmu serca. Ponadto stosuje się w trzepotaniu przedsionków i komór. U dzieci znajduje zastosowanie jako emitor oczyszczający z zaburzeń rytmu serca, szczególnie w przypadkach gdy nie reagują na inne leki.