Biały Ozyrys LTJ – 7

40,00 

Emitor ten jest niezbędny w celach profilaktycznych i wczesnego rozpoznania przerostu gruczołu krokowego (prostaty).