Biały Ozyrys LTJ – 12

40,00 

Energia leku z tego emitora działając na drogi moczowe zwiększa wydalanie moczu tym silniej, im bardziej upośledzona jest czynność przesączania nerek. Istotą jest to, że energia ta jest w synergizmie z innymi środkami o tym samym i podobnym działaniu. Oprócz więc leczniczego działania wprowadza „ład i porządek” w przypadku nieprawidłowego podania dowolnych środków leczniczych. Działanie energii jest również przeciwcukrzycowe powodujące znaczne obniżenie poziomu cukru we krwi, przede wszystkim w początkowym okresie choroby. W tym okresie otrzymuje się znaczną poprawę, lepszą od stosowanych środków syntetycznych.

Emitor LTJ-12 stosujemy więc w przypadkach:
schorzenia nerek, moczowodów i pęcherza moczowego, kiedy wydalanie moczu jest zbyt małe, a także gdy spowodowało to obrzęki na skutek zatrzymania w organizmie wody oraz jonów sosu i chloru,
usuwanie z przewodów moczowych szkodliwych produktów przemiany materii,
stany zapalne dróg moczowych,
kamicę nerkową, zwłaszcza fosforanową,
leczenie w początkowych okresach cukrzycy.

U młodych osób możemy stosować jako wspomagające w stanach bardziej zaawansowanych.