Biały Ozyrys LT – 1P

40,00 

Depresje, osłabienie pamięci, schizofrenia.
Stosuje się także wspólnie z LT-PG w przypadku dziecięcego porażenia mózgowego.