Biały Ozyrys Climaktero

40,00 

Należy pamiętać, że działaniem naszym jest w pierwszej kolejności profilaktyka. Aby działać profilaktycznie i doprowadzić do tego, że okres klimakteryjny minie bez specjalnych zakłóceń trzeba działać:
u kobiet od 30 roku życia,
u mężczyzn od 45 – 50 roku życia.
Ustrzeżemy się wtedy kłopotów typu uderzeń krwi do głowy, zmienności ciśnienia tętniczego, kołatania serca. Utrzymamy na odpowiednim poziomie czynności narządów płciowych, a co za tym idzie ustrzeżemy się przykrych często tragicznych następstw. Działając tym emitorem wyrównujemy działanie narządów w naszym ciele, a co najważniejsze działamy pobudzająco na metabolizm doprowadzając do prawidłowych przemian chemicznych. Nie będzie bezsenności, ogólnego osłabienia, różnorodnych odczuć bólowych np. lędźwi, pleców itp. Jeśli ten okres „prześpimy” trzeba działać leczniczo również tym właśnie emitorem co zostanie omówione w dalszej części opracowania.