Niezależna telewizja – Biały Ozyrys – Jerzy Tulik – 24.09.2015r.

„Janusz Zagórski rozmawia z Jerzym Tulikiem, mistrzem w rzemiośle Radiestezja. Rozmowa dotyczy nie tylko radiestezji jako takiej, ale poruszono równiez wiele innych wątków prozdrowotnych. Tytułowy Biały Ozyrys to opracowanie metody i konstrukcji emitorów, którego dokonał nestor radiestezji Leszek Tulik we współpracy z synem – Jerzym Tulikiem. Metoda sprawdzona w działaniu jako metoda samoistna, jak również w skojarzeniu z każdą inną terapią i medycyną konwencjonalną. Od lat jej stosowanie daje bardzo dobre efekty w wielu jednostkach chorobowych.”