Izba Rzemieślnicza

Informujemy, że przyjmowane są zgłoszenia do egzaminów z radiestezji w stopniu czeladnik i mistrz. Termin zostanie ustalony, gdy zostanie zebrana odpowiednia liczba uczestników. Zgłoszenia przyjmuje:

Izba Rzemieślnicza w Rybniku

ul. 3-go Maja 18
44-200 Rybnik

tel. 32 42 259 24
fax 440 76 652

tel. 509 530 474
tel. 533 334 110

biuro@izbarybnik.pl